Yayin BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 5: Engelli Kişiler

705
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 5: Engelli Kişiler
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1994
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin engelli kişilerin insan haklarıyla ilgili olarak temel önem taşıdığı uluslararası toplulukça sıklıkla vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak, Genel Sekreterin Engelli Kişiler İçin Dünya Eylem Programı ve Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler On Yılı ile ilgili uygulamalarına ilişkin 1992 yılı incelemesinde, “engelliliğin büyük ölçüde ekonomik ve sosyal faktörlere bağlı olduğu” ve “dünyanın büyük bölümünde yaşam koşullarının oldukça vahim durumda olması sebebiyle herkese temel ihtiyaçlarını sağlamanın (gıda, su, barınak, sağlık koruma ve eğitim) ulusal programların temelini oluşturması gerektiği” kararına varılmıştır. Yaşama standartlarının nispeten yüksek olduğu ülkelerde bile, Sözleşmede yer alan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tümünü kullanma imkanı engelli kişilere çoğunlukla tanınmamaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.