Yayin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Limburg İlkeleri

719
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Limburg İlkeleri
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Temel Prensip
Birleşmiş Milletler
1986
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Limburg İlkeleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.