Yayin Taraf Devletlerce Sunulacak Raporların Biçim ve İçeriğine İlişkin Gözden Geçirilmiş Rehber İlkeler

721
Taraf Devletlerce Sunulacak Raporların Biçim ve İçeriğine İlişkin Gözden Geçirilmiş Rehber İlkeler
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Temel Prensip
Birleşmiş Milletler
1990
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme'nin 16. ve 17. Maddeleri çerçevesinde Taraf Devletlerce Sunulacak Raporların Biçim ve İçeriğine İlişkin Gözden Geçirilmiş Rehber İlkeler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.