Yayin Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 4 - Adil Yargılanma Hakkı

732
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 4 - Adil Yargılanma Hakkı
Sibel İnceoğlu
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2018
Bu el kitabı, Avrupa Konseyi’nin “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” konusunda, Anayasa Mahkemesi’nin yararlanıcı kurum olduğu, Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Akademisi’nin ise paydaş olduğu ortak proje kapsamında kaleme alınmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.