Yayin Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 7 - Bireysel Başvuru Usul Hukuku

735
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 7 - Bireysel Başvuru Usul Hukuku
Tolga Şirin
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2018
Bu çalışma, önceki çalışmalardan süzülen ve güncellenen bilgiler çerçevesinde ve en az üç işlev görmek üzere kaleme alındı: (1) Proje kapsamında avukatlara yönelik sürdürülen meslek içi eğitimde temel kaynak olarak kullanılması, (2) bireysel başvuru hazırlayacak olan kişilere yardımcı olması, (3) hukuk fakültelerinde okutulan Anayasa Hukuku derslerinde yardımcı kaynak olarak kullanılması… Kuşkusuz bunun yanında, çalışmanın, yargıç ve savcılar ile öğretideki araştırmacılara da katkı sunmak gibi bir işlev taşıyabileceği de akılda tutuldu. Çalışma, bir rehber niteliği taşıdığı için kararlara yönelik eleştiriler ile öğretisel tartışmalar, farklı bir çalışma için saklı tutuldu.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.