Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 17: Çocuğun Dinlenme, Kendine Ait Zamanı Değerlendirme, Oyun, Eğlence ve Kültürel, Sanatsal Etkinliklere Katılma Hakkı

741
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 17: Çocuğun Dinlenme, Kendine Ait Zamanı Değerlendirme, Oyun, Eğlence ve Kültürel, Sanatsal Etkinliklere Katılma Hakkı
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2013
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 17: Çocuğun Dinlenme, Kendine Ait Zamanı Değerlendirme, Oyun, Eğlence ve Kültürel, Sanatsal Etkinliklere Katılma Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.