Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 20: Ergenlikte Çocuk Haklarının Uygulanması

742
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 20: Ergenlikte Çocuk Haklarının Uygulanması
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2016
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 20: Ergenlikte Çocuk Haklarının Uygulanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.