Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 1: Eğitimin Amaçları

743
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 1: Eğitimin Amaçları
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2001
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 1: Eğitimin Amaçları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.