Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 4: Ergen Sağlığı ve Gelişimi

745
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 4: Ergen Sağlığı ve Gelişimi
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2003
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 4: Ergen Sağlığı ve Gelişimi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.