Yayin Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı (Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018)

752
Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı (Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Eylem Planı
Türkiye
2015
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı (Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018)
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Eylem Planları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.