Yayin Bakanlar Komitesinin üye ülkelere gönderdiği, çocuk hakları ve çocuk ve aile dostu sosyal hizmetlere ilişkin Tavsiye Kararı

756
Bakanlar Komitesinin üye ülkelere gönderdiği, çocuk hakları ve çocuk ve aile dostu sosyal hizmetlere ilişkin Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi
Genel Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi
2011
Bakanlar Komitesinin üye ülkelere gönderdiği, çocuk hakları ve çocuk ve aile dostu sosyal hizmetlere ilişkin CM/Rec(2011)12 sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Lanzarote Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.