Yayin Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar

758
Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar
Avrupa Konseyi; Akif Yıldırım
Kitap
Avrupa Konseyi
2017
Bireysel başvuruların önemli bir kısmının ceza yargılamasını da ilgilendiren haklara ilişkin olduğu bilenen bir gerçektir. Elinizdeki bu kitap, ceza yargılamasını ilgilendiren bireysel başvuru kararlarına ilişkin olup iki bölümden oluşmaktadır. Adil yargılanma hakkının sağladığı güvencelere ilişkin kararlar ilk bölümde, diğer haklarla ilgili kararlara ikinci bölümde yer verilmiştir. İçtihadın gelişim sürecinin takibi için aynı hakka/güvenceye ilişkin birçok karara yer verilmesi gereken durumlarda kronolojik sıraya uyulmuştur.
Mahkemeler, Davalar
Anayasa Mahkemesi
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.