Yayin Bireysel Başvuru Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - Seçme Kararlar

759
Bireysel Başvuru Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - Seçme Kararlar
Avrupa Konseyi; Recep Kaplan, Hüseyin Turan, Aydın Şimşek
Kitap
Avrupa Konseyi
2016
Bu kitap Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yolunda kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıyla ilgili olarak verdiği kararlardan örnekler sunmaktadır. Kitapta yer verilen kararların seçiminde; söz konusu kararların kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin içtihadın gelişimi açısından taşıdığı önem ve benzer nitelikteki kararlarda emsal teşkil edebilecek olması ile kamuoyunca yakından takip edilen olaylara ilişkin olması gibi hususlar gözetilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıyla ilgili kararlarının kitapta yer verilen bu kararlarla sınırlı olmadığını belirtmek gerekir.
Mahkemeler, Davalar
Anayasa Mahkemesi
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.