Yayin Bireysel Başvuruda Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar

760
Bireysel Başvuruda Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar
Avrupa Konseyi; Murat Azaklı
Kitap
Avrupa Konseyi
2017
Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların önemli bir kısmının hukuk davalarını ilgilendiren haklara ilişkin olduğu görülmektedir. Bu kitap, hukuk davalarını ilgilendiren bireysel başvuru kararlarına ilişkin olup Anayasamızdaki temel hak ve özgürlüklerin sistematik sıralaması dikkate alınarak düzenlenmiştir. Özellikle Anayasa Mahkemesine en çok başvuru yapılan adil yargılanma hakkıyla ilgili olarak, bu hakkın sağladığı güvenceler ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Mahkemeler, Davalar
Anayasa Mahkemesi
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.