Yayin Bireysel Başvuruda İdari Yargıya İlişkin İhlal Kararları

761
Bireysel Başvuruda İdari Yargıya İlişkin İhlal Kararları
Avrupa Konseyi; Mehmet Sadık Yamlı
Kitap
Avrupa Konseyi
2016
İdare tarafından yapılabilecek olası insan hakkı ihlallerinde hakları koruyucu ilk yargısal merci idari yargı mercisidir. İdari yargı yerlerinin bu korumayı sağlayamadığı dolayısıyla temel hak ihlalinin ortaya çıktığı alanların belirlenmesi şüphesiz temel hakların etkili bir biçimde korunması bakımından oldukça önemlidir. Elinizdeki bu çalışma, söz konusu ihtiyaçtan kaynaklanmış ve bireysel başvuru yolunun uygulamaya geçirildiği 23 Eylül 2012’den bu çalışma için esas alınan 24 Mart 2016 tarihine kadar idari yargı yolundan geçen davalarla ilgili olarak yapılan bireysel başvurularda verilen tüm ihlal kararlarını bir arada ve temel haklara göre sınıflandırılmış bir biçimde sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Mahkemeler, Davalar
Anayasa Mahkemesi
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.