Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 10: Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları

764
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 10: Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2007
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 10: Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.