Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 11: Yerli Halklara Mensup Çocuklar ve Sözleşme'de Yer Alan Haklar

765
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 11: Yerli Halklara Mensup Çocuklar ve Sözleşme'de Yer Alan Haklar
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2009
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 11: Yerli Halklara Mensup Çocuklar ve Sözleşme'de Yer Alan Haklar
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.