Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 13: Çocuğun Şiddetin Her Türünden Masun Olma Hakkı

766
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 13: Çocuğun Şiddetin Her Türünden Masun Olma Hakkı
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2011
BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum no. 13: Çocuğun Şiddetin Her Türünden Masun Olma Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.