Yayin Çocuk Dostu Sağlık Hizmetleri

769
Çocuk Dostu Sağlık Hizmetleri
Avrupa Konseyi
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2011
Çocuk dostu sağlık hizmetleri kılavuzu 21 Eylül 2011 tarihinde Bakanlar Komitesinin, Bakan Vekillerinin 1121. toplantısında kabul edilmiştir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Lanzarote Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.