Yayin Çocuk Bakım Kuruluşları için Özdeğerlendirme Rehberi

785
Çocuk Bakım Kuruluşları için Özdeğerlendirme Rehberi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
El Kitabı/Kılavuz
Türkiye
2013
Çocuk Bakım Hizmetlerinde İç Kontrolün Güçlendirilmesi ve Öz Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması Projesi kapsamında hazırlanan Çocuk Bakım Kuruluşları için Özdeğerlendirme Rehberi.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.