Yayin Çocuk Hak İhlallerinde Cezasızlık Raporu

786
Çocuk Hak İhlallerinde Cezasızlık Raporu
Gündem Çocuk Derneği
Raporlar
Ankara
2015
Elinizdeki rapor; Gündem Çocuk Derneği’nin İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle yürüttüğü Türkiye’de Çocuğa Yönelik Cezasızlığın Ortadan Kaldırılmasında Sivil Toplumun Güçlendirilmesi projesi kapsamında hazırlanmıştır. Rapor; çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin cezasız kalmasında yargının rolünü ve algısını görünür kılmak ve öneriler geliştirmek amacını taşımaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Cezasızlık
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.