Yayin Çocuk Hakları Komitesine Rapor Sunmak İsteyen Hükümet Dışı Kuruluşlar için Kılavuz

787
Çocuk Hakları Komitesine Rapor Sunmak İsteyen Hükümet Dışı Kuruluşlar için Kılavuz
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
1998
Çocuk Hakları Komitesine Rapor Sunmak İsteyen Hükümet Dışı Kuruluşlar için Kılavuz
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.