Yayin Türkiye'de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2017

790
Türkiye'de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2017
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Adem Arkadaş-Thibert, Ebru Ergin, İrem Kor
Raporlar
Ankara
2017
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, 2013 yılından beri sürdürdüğü çalışmalar ile Türkiye’de çocuğa karşı şiddeti görünür kılmak ve sistem düzeyinde gerekli politikaların üretilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması için sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti izleme ve raporlama rolünü güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Ortaklık Ağı kuruluş aşamasında Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi El Kitapları ve literatür taramasını yayımlamış ve eğitimler organize etmiştir. Takip eden yıllarda hem ulusal düzeyde hem de yerelde oluşturulan ortaklıklarla farklı şiddet türlerine odaklanan raporlar hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 2015 yılında, mevcut çocuk hakları ağlarının güçlendirilmesi için Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü çalışması ile Türkiye’de çocuğa karşı şiddet türlerini daha kapsamlı bir şekilde ele alan Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu’nun hazırlıkları başlamıştır. Eldeki raporda çocuğa karşı şiddet, şiddetin meydana geldiği ortamlar göz önünde tutularak 5 ana başlık altında incelenmiştir; Alternatif Bakım Kurumları, Çocukların Özgürlüğünden Yoksun Bırakıldığı Kurumlar, Aile/Ev Ortamı, Okul ve son olarak Çalışma Ortamı.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.