Yayin Türkiye'de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011

791
Türkiye'de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011
Çocuk Hakları Raporlanma Girişimi
Raporlar
Türkiye
2011
Bu rapor, bir dizi STK danışma toplantısı ve odak gruplarının yanında, 2008’den beri yüz elliden fazla çocukla yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla, Ankara Çocuk Hakları Platformu (Ankara’da Sekiz Çocuk Hakları STK’sı) ve İnsan Hakları Orak Platformu’na (Ülke çapında üç STK) dâhil STK’ların işbirliği ve Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel İstismarıyla Mücadele Ağı gibi ağların katılımıyla hazırlanmıştır. Son üç ayda daha geniş bir STK topluluğunun görüşlerini ve alan deneyimlerini toplamak için bir web raporlama formu (www.ankaracocukhaklari.org/rapor) kullanılmıştır. Bu çabaların dışında birtakım STK’lar da eğitim, zorla göç, mülteci ve sığınmacı çocuklar, çocuk adaleti meselelerinde araştırma raporları sağlamıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.