Yayin Türkiye'de Belgesiz Göçmenlerin Sorunları El Kitabı

792
Türkiye'de Belgesiz Göçmenlerin Sorunları El Kitabı
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2015
Bu el kitabında göçmenlerin sorunları, sıkça sordukları sorular ve yanıtları ve başlarına gelebilecek önemli bir tehlike olan insan ticareti ile ilgili kısa bilgiler bulabilirsiniz.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Mülteci Hakları
Göçmenler/Yabancılar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.