Yayin Türkiye'de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar Bilgi Notu

793
Türkiye'de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar Bilgi Notu
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Bilgi Notu
Avrupa Konseyi
2014
Avrupa Konseyi’nin, Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasını öneren “BEŞTE BİR Kampanyası” Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından yürütülmektedir. Bu proje kapsamında hazırlanan bu döküman, pek çok kişinin değerli katkılarıyla oluşmuştur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.