Yayin Türkiye'de Çocuk Koruma ve Önleme Sistemleri Haritası

794
Türkiye'de Çocuk Koruma ve Önleme Sistemleri Haritası
Hümanist Büro
Görsel İşitsel Materyal
Türkiye
2016
Bernard Van Leer Vakfı‘nın finansal desteğiyle Hümanist Büro tarafından hazırlanan “Türkiye’de çocuk koruma ve önleme sistemleri” haritası, çocuk hakları alanında çalışan çeşitli kişi ve kurumların işleyişini gösteriyor. Türkiye’de çocukların sağlıklı gelişimlerini tehdit eden risklerin önlenmesi, bu risklerle karşı karşıya kalan çocukların iyileştirilmesi ile ilgili sorumlulukları bulunan kişi ve kurumların ilişkilerini ve çalışma biçimlerini gösteren harita, dijital ortamda kullanıcılara sunuluyor.
Görsel İşitsel Materyaller
Haritalar
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.