Yayin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013

796
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Raporlar
Ankara
2013
2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, (TNSA-2013) doğurganlık düzeyi ve değişimi, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile planlaması ve anne ve çocuk sağlığı konularında bilgi sağlamak üzere tasarlanmış ulusal düzeyde bir örneklem araştırmasıdır.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.