Yayin Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2014

798
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2014
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Raporlar
Ankara
2014
2014 yılında, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek veri seti, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmiş ve 16 başlık altında 120 gösterge ve istatistik oluşturulmuş olup, yayının adı “Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri” olarak değiştirilmiştir.
Araştırmalar
Ulusal Kamu Kuruluşları
Genel
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.