Yayin Çocuk Suç Mağdurları ve Tanıkları ile igili Meselelerde Adalet için BM Yol Gösterici İlkelerinin Çocuk Dostu Versiyonu

799
Çocuk Suç Mağdurları ve Tanıkları ile igili Meselelerde Adalet için BM Yol Gösterici İlkelerinin Çocuk Dostu Versiyonu
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)
Temel Prensip
Birleşmiş Milletler
2005
Buradaki yol gösterici ilkeler, herhangi bir suçtan mağdur olan veya başkalarının bu duruma düştüğünü gören çocukların, bir hukuk mahkemesinde neler olduğunu anlatırken korunmalarını ve kendilerine adil davranılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.