Yayin Eğitim İzleme Raporu 2014-15

803
Eğitim İzleme Raporu 2014-15
Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
Raporlar
İstanbul
2015
"2008 yılından bu yana yayımladığımız Eğitim İzleme Raporları vesilesiyle, her yıl eğitim sistemindeki gelişmeleri izliyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Aynı zamanda bu raporların eğitime dair saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin ve ortak akıl üretme çabalarının yaygınlaşmasına katkı sunmasını amaçlıyoruz. Sadece nihai ürün olan rapor değil, raporun hazırlık aşaması da bu yaklaşımımızı yansıtıyor."
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eğitim Hakkı
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.