Yayin Çalışan Çocuk - Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması

804
Çalışan Çocuk - Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) & İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan, Gözde Durmuş
Raporlar
İstanbul
2017
Çocuk işçiliği konusunda politikalar geliştirilebilmesi ve sorunun acilen çözülebilmesi için ilk ihtiyacımızın var olan durumun gerçekçi bir tespiti olması ancak elimizde güncel verinin yokluğu bu ilk adımın atılmasına yol açtı. Türkiye’de çocuk işçiliği konusunda ulusal ölçekte yapılan en son araştırma 2012 tarihini taşımaktadır ve başta Suriyeli mültecilerin varlığı gibi yakın dönemin toplumsal değişimlerini yansıtmaktan uzaktır. Dolayısıyla, bir ilk adım olarak sınırlı da olsa bir pilot çalışmayı yürütmeyi ve durumun kısıtlı bir resmini çizmeyi amaçladık. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2017 baharında, İstanbul’da Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde yaşamakta olan 301 çalışan çocuk ve ebeveynleriyle yürüttüğümüz bu araştırma, durumun sınırlı bir betimlemesini yapmayı ve daha sonra yürütülecek çalışmalar ve geliştirilecek politikalar için bir başlangıç noktası oluşturmayı hedeflemektedir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.