Yayin Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi

805
Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Stratejik Plan
Ankara
2012
Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Stratejik Planlar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.