Yayin Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması Sorular ve Yanıtlar

806
Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması Sorular ve Yanıtlar
Avrupa Konseyi
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2007
Çocuklar, insanlık onurlarına saygı gösterilmesi, fiziksel dokunulmazlıkları açısından yetişkinlerle aynı haklara sahiptirler ve yasa gereği kendilerine eşit koruma sağlanması gerekir. Avrupa Konseyi üyesi 47 devlet, uluslararası ve bölgesel insan hakları belgeleri çerçevesinde, insan hakları alanında acilen yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üstlenmiştir. Bu çerçevede, evde, aile içinde olanlar dâhil, çocuklara uygulanan her tür fiziksel cezayı yasaklamak ve ortadan kaldırmak üzere yasalarında reform yapmak, eğitsel ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.