Yayin Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması

807
Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması
Genç Hayat Vakfı
Raporlar
İstanbul
2012
Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet araştırması; halihazırda var olan şiddeti “görünür kılmaya” ve şiddetin önlenmesi adına gerekli adımların atılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. “Şiddet şiddeti doğurur” bakış açısıyla, çocuğa yönelik olarak, ev içinde gerçekleştirilen şiddetin önlenmesinin, diğer alanlarda yaşanan şiddetin önlenmesine de katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Araştırma kapsamında, İstanbul’da, danışman ve psikologlarla birlikte, 49 ilköğretim okulundan 440 çocukla görüşülmüş, sonuçlar değerlendirilerek, araştırma raporu hazırlanmıştır. Araştırma çocukların ev içinde şiddete tanık olma durumu, fiziksel, duygusal şiddet yaşantıları, ev içinde diğer çocuklar tarafından gördükleri şiddet deneyimleri ve ihmal edilme yaşantıları üzerine odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında ayrıca çocukların çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik önerileri ve kendileriyle yapılan görüşme konusundaki görüşleri sorulmuştur.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.