Yayin İnsan Hakları Eğitimi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi İnsan Hakları Eğitimcileri için El Kitabı

808
İnsan Hakları Eğitimi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi İnsan Hakları Eğitimcileri için El Kitabı
Equitas – İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Merkezi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR)
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2011
"Bu el kitabı, Equitas ve OHCHR’nin dünya çapında yürütt üğü dinamik çalışmalardan ilham almıştır. Equitas ve OHCHR, Mayıs 2007’de Kanada Montreal’de yine ortaklaşa düzenledikleri “Sosyal Değişim için İHE: Değerlendirme Yaklaşımları ve Metodoloji” başlıklı Uluslararası Değerlendirme Sempozyumu’na katılan kaynak kişilere ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmektedir."
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Genel
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.