Yayin Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması için Terimler ve Kavramlar Sözlüğü

809
Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması için Terimler ve Kavramlar Sözlüğü
Kuruluşlar Arası Çalışma Grubunda (IWG); Susanna GREIJER, Jaap DOEK
El Kitabı/Kılavuz
Lüksemburg
2016
"Cinsel sömürü ve cinsel istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan bu Kılavuz, Avrupa Birliği’nin desteği Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Tercüme edilen metin, Lüksemburg Büyük Dükalığı Ankara Büyükelçiliği’nin desteği ile Prof. Dr. Betül Ulukol, Dr. Figen Paslı, Özge Şahin, Selen Doğan ve Mustafa Uygur’un katılımları ile oluşturulan multidisipliner bir çalışma grubu tarafından kontrol edilmiş ve metindeki yeni terimler ve kavramlar Türkçe’ye uyarlanmıştır. Çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarının her biçiminin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışan tüm kişi ve kuruluşlara çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri farklı terimleri ve kavramları anlamaları ve kullanmalarına yardımcı olacak bu kılavuzun Türkçe baskının hazırlanmasında katkısı olan bütün uzmanlara teşekkür ederiz."
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.