Yayin Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu

81
Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu
Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD)
Raporlar
İstanbul
2016
Barışçıl gösteri hakkı, uluslararası sözleşmelerde ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü hakkının ayrılmaz bileşeni olarak değerlendirilir ve güvence altına alınır. Bu rapor, Eşit Haklar için İzleme Derneği tarafından Türkiye'de 2015 Ekim ile 2016 Kasım tarihleri arasında toplantı ve gösteri hakkının uygulanışının izleme raporudur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.