Yayin Demokratik Yurttaşlık için Eğitim ve İnsan Hakları Eğitimi için Öğretmen Yetiştirilmesi Üstüne Araçlar

811
Demokratik Yurttaşlık için Eğitim ve İnsan Hakları Eğitimi için Öğretmen Yetiştirilmesi Üstüne Araçlar
Rolf Gollob, Edward Huddleston, Peter Krapf, Maria-Helena Salema, Vedrana Spajic-Vrkaš
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2004
Demokratik Yurttaşlık için Eğitim ve İnsan Hakları Eğitimi için Öğretmen Yetiştirilmesi Üstüne Araçlar
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.