Yayin Çocukların Şiddetten Korunmasına Yönelik Entegre Ulusal Stratejiler için Avrupa Konseyi Kılavuzları

813
Çocukların Şiddetten Korunmasına Yönelik Entegre Ulusal Stratejiler için Avrupa Konseyi Kılavuzları
Marta Santos Pais
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2009
Pilot ülkelerin her birinde gerçekleştirilen kapsamlı ve sürekli görüşmeler sonucunda dört ulusal rapor ortaya çıkmıştır. Bu raporlarda şiddete karşı model olacak bir stratejiye ilişkin önerilerle birlikte içerilmesi gereken ulusal, bölgesel ve yerel ölçekli örnek uygulama önerileri yer almaktadır. Raporlarda ulaşılan sonuçlardan ve BM Çocuklara Karşı Şiddet Araştırmasında yer alan tavsiyelerden hareketle, ayrıca daha genel olarak Avrupa Konseyi’nin çocuk haklarına ilişkin çalışması dikkate alınarak, Çocukların Şiddetten Korunmasına Yönelik Ulusal Entegre Stratejiler için Avrupa Konseyi Politika Kılavuzları çocuklara yönelik her tür şiddet fiilini önlemek ve bu tür fiillere gereken tepkiyi göstermek üzere çok disiplinli ve sistematik bir ulusal çerçeve önermektedir. Kılavuzların ayrıca değişimin bir öznesi olarak çocuklar ve bir bütün olarak toplumda çocukluk gibi meselelerin kavranmasında çok ihtiyaç duyulan kültürel değişime katkıda bulunması beklenmektedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.