Yayin Milletvekilleri için El Kitabı - Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)

814
Milletvekilleri için El Kitabı - Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)
Severina Spassova
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2013
Bu El Kitabı, uzman danışman Severina Spassova tarafından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal, Sağlık ve Aile İşleri Komitesi Sekretaryası ile işbirliği halinde hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.