Yayin Sivil Toplum için Uygulama Kılavuzu Evrensel Periyodik İnceleme

815
Sivil Toplum için Uygulama Kılavuzu Evrensel Periyodik İnceleme
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2014
İnsan Hakları Konseyi, Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) aracılığıyla Birlemiş Milletler’e üye 193 devletin her birinin insan hakları alanındaki yükümlülüklerini ve taahhütlerini nasıl yerine getirdiğini periyodik olarak incelemektedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.