Yayin Turizm ve Seyahatte Çocukların Cinsel Sömürüsü Küresel Araştırması Türkiye Özel Raporu 2015

816
Turizm ve Seyahatte Çocukların Cinsel Sömürüsü Küresel Araştırması Türkiye Özel Raporu 2015
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, ECPAT Uluslararası ve ECPAT Hollanda
Raporlar
Türkiye
2015
Turizm ve Seyahatte Çocukların Cinsel Sömürüsü Küresel Araştırması Türkiye Özel Raporu 2015
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.