Yayin Nüfus ve Konut Araştırması 2011

817
Nüfus ve Konut Araştırması 2011
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Raporlar
Türkiye
2011
2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'den elde edilemeyen; işgücü, istihdam ve işsizlik, göç nedeni, engellilik ile bina ve konut nitelikleri gibi bilgileri il düzeyinde sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmalar
Ulusal Kamu Kuruluşları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.