Yayin Okulların Demokratik Yönetişimi

818
Okulların Demokratik Yönetişimi
Elisabeth Bäckmen, Bernard Trafford
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2005
Okullarının günlük faaliyette bulunma biçimlerini inceleyerek, her ikisi de ortaokul müdürü olan bu kitabın iki yazarı, demokrasiye giden yolun nasıl şekillendiğini anlatır, okuyucuya kendi okulunun bu yolda ne kadar ilerleme kaydettiğini tahmin etmesinde yardımcı olur ve yolculuğa başlama, yolculuğu sürdürme ve değerlendirme konularında pratik önerilerde bulunur. Bu elkitabı, DVE’de kuram ve uygulama arasındaki açığı kapatmak üzere tasarlanmış bir pratik araçtır. Birlikte Avrupa Konseyi’nin “DVE Paketi”ni oluşturan bir araç dizisinin parçasıdır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.