Yayin Sivil Toplum Alanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi - Sivil Toplum için Pratik bir Rehber

819
Sivil Toplum Alanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi - Sivil Toplum için Pratik bir Rehber
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2014
Rehber, BMİHYKO’nun (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi) sivil toplum için insan hakları pratik rehber serisinin altıncı kitabıdır ve BMİHYKO’nun güncel tematik öncelikli alanı olan “demokratik alanın genişletilmesi” kapsamında değerlendirilmelidir. Bu Rehber, sivil toplum aktörlerinin (STA) çalışmaları ilgili sorunlara dikkat çekmektedir. Rehber, “sivil toplum” ve “sivil toplum alanı” terimlerinin tanımı ile başlamaktadır. Rehber, daha sonra, ifade, örgütlenme ve barışçı toplantı özgürlüğü ve kamu işlerine katılma hakkı ile ilgili uluslararası insan hakları standartları da dâhil olmak üzere özgür ve bağımsız bir sivil toplum çalışması için gerekli koşullar ve çevre için genel bir değerlendirme sağlamaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Genel
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.