Yayin Sivil Toplum Örgütleri için Hukuk Rehberi

82
Sivil Toplum Örgütleri için Hukuk Rehberi
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Abbas Yalçın, Yasemin Öz
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2011
Bu kitap, STGM Hukuk Hattı'na Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki sivil toplum örgütlerinden gelen soruların yanıtlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Aslında, üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm gelen soruların yanıtlarını içermektedir. Ek-A olarak belirtilen ikinci bölüm, yasa, yönetmelik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer hukuki enstrümanlar düzeyinde sivil toplumu ilgilendiren hukuk mevzuatını kapsamaktadır. Yine bu bölümde, Dernekler Yasası’nın İngilizce çevirisine yer verilmiştir. Ek-B olarak ise, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi düzeyinde, sivil toplum örgütlerini ilgilendiren önemli yargı kararları bulunmaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Örgütlenme Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.