Yayin Kuruluş Bakımında Olan Çocukların Haklarının Korunmasının Sağlanması Broşürü

821
Kuruluş Bakımında Olan Çocukların Haklarının Korunmasının Sağlanması Broşürü
Avrupa Konseyi
Bilgi Notu
Avrupa Konseyi
Çocukların gelişimi ve sağlığı açısından ailenin en iyi ortam olduğu, tüm dünya tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak bazen çocukların kurumlara emanet edilmeleri gerekebilir. Yaşadıkları deneyim çocuklar için çok sarsıcı olabilir. Bu ne denle, çocuğa ilişkin uygulama, düzenleme ve şartlarda çocuğun haklarının gözetilmesi önemlidir.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.