Yayin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi için Zorluklar ve Fırsatlar, No.2 - Türkiye Ülke Değerlendirmesi

823
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi için Zorluklar ve Fırsatlar, No.2 - Türkiye Ülke Değerlendirmesi
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2014
Bu ülke değerlendirmesi, üye devletlerin sağlık sistemlerini BOH'larda (Bulaşıcı Olmayan Hastalık) daha iyi sonuçlar alacak şekilde güçlendirmelerine destek olmak amacıyla DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin geliştirdiği bölgesel projenin bir parçasıdır.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Sağlık Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.