Yayin Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi için Politika Önerileri

825
Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi için Politika Önerileri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Raporlar
Türkiye
2015
Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanmış olan bu Politika Önerileri Belgesi, şiddetin ve şiddetle mücadelenin çok boyutlu yapısı göz önünde tutularak bütüncül bir çerçevede birbiriyle ilişkili olarak kurgulanmış politika önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı ve paydaşlarındaki siyasa yapıcılara ve ilgililere sunmaktadır.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.